Daily Archives: 3 Tháng Sáu, 2023

Xổ số dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI-powered Lottery)

  Trong thời đại 4.0, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển mạnh mẽ và có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những lĩnh vực mà trí tuệ nhân tạo có thể mang lại ảnh hưởng tích cực là lĩnh vực xổ số. Áp dụng trí tuệ nhân […]